Tjen Penger på bitcoin!

Kjøp-Bitcoin.no viser deg hvordan du tjener penger på Bitcoin

Hvordan tjene penger på Bitcoin

Du kan trade Bitcoin hos en rekke meglere på nettet. Dette er den enkleste og beste løsningen dersom du ønsker å tjene penger på at Bitcoin sin verdi endrer seg. Det er flere fordeler med å trade fremfor å kjøpe:

Du kjøper (eller selger) i realiteten et avledet instrument (derivat eller CFD) i stedet for å handle Bitcoin direkte. Dette er en enklere og rimeligere prosess. Å handle Bitcoin direkte på et handelssted koster ofte forholdsvis mye i gebyrer (3-6% er ikke uvanlig). Ved å handle et avledet instrument skjer i tillegg alle handler umiddelbart fordi det er megleren som er motparten.

Siden det er en CFD kan du både selge og kjøpe instrumentet. Du kan altså like enkelt shorte prisen på Bitcoin som du kan kjøpe prisen på Bitcoin, noe som gir dobbelt så store muligheter. Kursen på Bitcoin varierer som kjent over tid har vist seg å være voldsomt volatil, noe som gir store muligheter for trading.

De fleste meglere vil i tillegg tilby gearing slik at du ikke trenger å investere så mye for å komme igang. Vær imidlertid oppmerksom på at gearing i realiteten innebærer at man låner penger, slik at risikoen øker. Hos de fleste meglere kan man imidlertid ikke tape mer enn man skyter inn.

Den megleren vi vil anbefale er eToro.

Dette er både en god megler og et sosialt nettverk i tillegg. Det er ingen kurtasje på handler. I stedet lever megler på spreaden, altså at det er en forskjell på kjøps- og salgskurs. Dette er det samme som "valutavekslere" gjør. En interessant dimensjon er det sosiale nettverket. Her kan du følge andre tradere og "investere i dem". I praksis følger da dine investeringer deres investeringer. 

Hos eToro kan du trade CFD med Bitcoin, en rekke andre kryptovalutaer, forex (valuta), råvarer, samt indekser og en del aksjer. eToro tilbyr også en gratis demokonto slik at man teste ut trading uten risiko

Et alternativ er å trade Bitcoin direkte på et handlessted som tilbyr dette. Det handelsstedet vi da vil anbefale er Binance.

Her kan kjøpe og selge en rekke kryptovalutaer og også veksle mellom disse. Man kan derimot ikke kjøpe Bitcoin for vanlige penger. De må kjøpes et annet sted.

Bitcoin kan handles direkte på et handelssted (eller børs) som selger dette. 

Dersom du ønsker å investere i Bitcoin er dette det opplagte alternativet

Det er mange slike handelssteder (børser) på nettet og det er viktig å være oppmerksom på at handle med Bitcoin ikke er en regulert handel. Derfor kan også prisene mellom de forskjellige handelsstedene variere en del. Tidligere anbefalte vi gjerne handelsstedet Bitfinex. Dette er et stort handelssted basert i Hong Kong. I det siste har det imidlertid vært en del spørsmål rundt dette handelsstedet som gjør at vi ikke kan anbefale dette før en del forhold er avklart.  

Et handelssted vi gjerne anbefaler er Coinbase. Bruker du linken på denne siden får du Bitcoin for $10 ekstra ved kjøp for $100.

Coinbase er basert i USA, har etterhvert fått stort volum, og er regulert av amerikanske myndigheter.

Et annet bra handelssted er Cex.io. (Vi har fått melding om at de for tiden ikke tillater nye registreringer som følge av for stor pågang.) De er basert i London og er regulert av Britiske myndigheter. 

Begge disse alternativene lar deg kjøpe Bitcoin direkte med kreditt- og debetkort.

Bitcoin Mining er en prosess hvor minere stiller datakraft til disposisjon for å løse kompliserte matematiske formler. Som en gjenytelse for dette mottar de Bitcoin. Bitcoin Mining er konstruert på en slik måte at vanskelighetsgraden hele tiden øker. Lenge kunne man tjene Bitcoin ved å mine fra en datamaskin hjemme. Slik er det ikke lenger. Vanskelighetsgraden for å finne blocks (det som gir utbetaling) er nå så høy at man for Bitcoin må ha spesielt utstyr for å mine. Det kan fortsatt gjøres hjemme, og med dagens Bitcoin priser ($11 000) kan man fortsatt gjøre det profitabelt. Likevel er det ikke noe vi vil anbefale ved mindre man investerer en god del penger i dette.

I dag må man i praksis bli en del av en miningpool for å i det hele tatt klare å mine på en profitable måte.

Det finnes i dag mange sider som tilbyr cloudmining, dvs at man kjøper en viss mengde hashpower (datakraft) og så får man betalt tilbake "sin del" av profitten. De aller fleste av de sidene som tilbyr denne typen tjenester bør man holde seg langt unna, da det enten er ren svindel eller regnestykkene neppe går opp. Er man usikker på en tjeneste bør man sjekke ScamBitcoin sin blacklist før man gjør noe.

Hvis man gjerne vil teste ut mining kan man gå til Minergate. Her kan man mine altcoins (andre kryptovalutaer) i nettleseren slik at man får en idé om hvordan dette fungerer. De har også cloudmining for Bitcoin, Etherium og Monero.

Et annet alternativ er å se på Hashnest. Her har du også muligheten til å kjøpe både miningutstyr og faktisk også datakraft på "børs" dersom man ønsker dette.

For de som ønsker å lære mer om Bitcoin mining anbefales siden BitcoinMining.

Bitcoin har skapt et helt økosystem av tjenester og muligheter. Derfor finnes det også mange alternative måter å tjene Bitcoin på.

Hvis du er helt ny i forhold til Bitcoin går det an å prøve FreeBitcoin. Dette er en tjeneste hvor man kan tjene litt gratis Bitcoin, for det meste gjennom gratis spill og lotteri. 

Hvis du vil spille med Bitcoin bør du prøve BitStarz. Et online spillekasino hvor du kan bruke Bitcoin som valuta.

Bitcoin FAQ

Bitcoin er en digital valuta som er designet for å fungere som et betalingsmiddel. Bitcoin er en virtuell valuta violet vil si at det ikke finnes noen mynter eller sedler, alt skjer digitalt. Bitcoin anses som sikker fordi den kryptert og basert på block chain teknologi, noe som gjør at det er svært vanskelig å forfalske. At block chain benyttes innebærer også at den er desentralisert slik at ingen enhet alene sitter på "koden". 

Bitcoin oppsto i 2009 og ble funnet opp av Satoshi Nakamoto. Det er ikke kjent om dette er en reell person eller et psevdonym for en eller flere personer.

Investorer har fått øynene opp for Bitcoin av flere grunner. For det første gjør den desentraliserte og forutbestemte utviklingen av Bitcoin at det ikke er noen tredjepart som kan påvirke verdien av Bitcoin. I alle fall ikke slik som det er mulig for råvarer (OPEC og oljen) eller andre valutaer (Dollar og FED). Poenget er at markedet fremstår som reelt og ikke styrt. For det andre gjør utformingen av Bitcoin, med en endelig absolutt mengde på 21 millioner, at tilbudssiden er gitt. Dette fører igjen til at Bitcoin tilordnes en større og større verdi.

Du kan lese mer om Bitcoin her.

Hovedforskjellen mellom Bitcoin, og andre kryptovalutaer på den ene siden, og vanlige valutaer på den andre siden (ofte kalt fiat valutaer) er at Bitcoin er desentralisert.

Dette betyr at det ikke er noen institusjon (f.eks. sentralbank) som kontrollerer tilbudssiden av valutaen eller innfører reguleringer eller begrensninger for valutaen. Vanlige valutaer blir normalt produsert av myndigheter eller sentralbanker, som kontrollerer alt ved valutaen herunder tilbudssiden. De kan da bestemme seg for å øke eller minske mengden av penger etter eget ønske. 

Det at en sentralbank kontrollerer valutaen er noe som for mange mennesker utgjør en bekymring. Bekymringen har ikke blitt mindre ved at både den europeiske sentralbanken, federal reserve, og andre sentralbanker de siste årene har produsert en enorm mengde penger (ofte kalt kvantitative lettelser). Bitcoin og andre kryptovalutaer er her annerledes fordi pengemengden aldri kan økes (utover en på forhånd fastsatt grense), og ved transaksjoner finnes det ingen "mellommann".

Den raskeste og enkleste måten å trade Bitcoin på er å benytte seg av gearing. Dette fordi du da ikke må gå gjennom prosessen med å kjøpe Bitcoin med alle de kostnadene som da påløper. Disse utgjør ofte minst 3-7% akkurat nå.

For å trade med gearing må man åpne en konto hos en megler. I dag kan man åpne og fylle opp en slik konto i løpet av minutter. Vår anbefalte megler er som tidligere nevnt eToro.

Gearing betyr egentlig at du trader for en større sum enn det du selv stiller til disposisjon, og betyr derfor at du låner det overskytende. Normalt låner du fra megleren

Meglere tilbyr forskjellige grader av gearing. Dette innebærer at du enten kan ta mindre risiko ved en trade fordi megleren vil finansiere resten, eller du kan trade med en større posisjon. En større posisjon innebærer større avkastning eller eventuelt større tap.

Gearing gjør at du kan oppnå samme resultat med mindre kapital, noe som frigjør kapital til andre investeringer.

Contracts for Difference (CFDs) er typisk instrumenter som har en viss gearing.

Contracts for Difference eller CFDs er instrumenter som gir deg en eksponering mot et visst marked eller aktiva (så som olje, valuta eller Bitcoin) uten at du rent faktisk eier det underliggende aktiva. CFD gir deg derfor muligheten til å trade på prisdifferansen for det underliggende aktiva.

CFDer er produkter i separate markeder enn markedene til de underliggende produktene, men de tilbyr en høyere grad av likviditet. Dette er fordi de mottar likviditet også fra markedet til det underliggende produktet i tillegg til likviditet fra CFD markedet.

Hvis du kjøper olje ville det vært veldig upraktisk å motta et fat olje på døren. Derfor vil nesten all handel med aktiva som råvarer skje i form av CFD. Ved handel med andre aktiva slik som aksjer eller valuta, er det mer åpent om man bør handle det underliggende instrumentet eller CFDer. Vanligvis er det slik at man handler valuta med CFD, mens aksjer handles oftest direkte ved mindre man er ute etter gearing. Det samme gjelder egentlig kryptovalutaer generelt og Bitcoin spesielt. i de fleste tilfeller er det derfor en fordel å handle ved CFDer.

Å trade Bitcoin kan gi veldig stor profitt. Det er mange mennesker som har tjent stort på å trade Bitcoin. Dette betyr selvfølgelig ikke at det også vil skje med deg, men poenget er at all trading er avhengig av bevegelser i markedet. Det er det som gir selve grunnlaget for å trade. Et marked som bare går bortover er et marked som man ikke kan trade i.

Markedets store volatilitet er nøkkelen her. Det er det som gjør at det kan være profitabelt å trade i. 

Dette vil selvfølgelig avhenge av megleren, men de fleste meglere har ingen kurtasje i vanlig forstand. De tjener i stedet penger på den såkalte spreaden mellom kjøp- og salgskursen. Forøvrig akkurat som en veksler valuta. Når du trader Bitcoin vil du se at hver gang du går inn i en trad er du "offside", eller i minus. Dette skyldes denne spreaden. Du er derfor avhengig av en viss bevegelse i prisen av instrumentet i "riktig" retning før du går i null. I de fleste tilfeller utgjør dette en forholdsvis liten avgift og er på mange måter bedre enn en kurtasje. 

Ved kjøpe av Bitcoin vil du normalt bli pålagt en avgift. Denne varierer fra handelssted til handelssted.

Svaret på dette spørsmålet kommer litt an på hva det er man ønsker å oppnå. Bitcoin har steget voldsomt i verdi siden den ble introdusert. Hadde man kjøpt Bitcoin på dette tidspunktet og sittet på investeringen, hadde man hatt en helt eventyrlig avkastning i dag.

Likevel er det de færreste som har gjort dette. Dette skyldes nok både at man ikke så potensialet til Bitcoin så tidlig og at man uansett har vært veldig usikker på utviklingen. 

Generelt kan man vel si at dersom man har stor tro på Bitcoin i det lange løp, bør man kanskje vurdere å kjøpe Bitcoin direkte. Dersom man imidlertid ønsker å ha en måte å tjene på Bitcoins volatilitet (svingninger) fremstår trading som et mer fornuftig alternativ.

Her må det være opp til hver enkelt investor å vurdere hva som er den beste måten å investere på.

I begge tilfellene trader man rent faktisk CFDer i stedet for det underliggende instrumentet. Det er derfor store likheter mellom det å trade Bitcoin og det å trade Forex.

Den første store forskjellen er likviditeten i markedene. Forex markedet er det største markedet i verden, med over 5 billioner i omsetning hver eneste dag. Dette innebærer at du enkelt kommer inn og ut av markedet til en på forhånd fastsatt pris. Markedet for kryptovalutaer og Bitcoin er betydelig mindre og det kan derfor bety at man kan bli "låst inne" i markedet for en kort periode. Man kan altså risikere at man ikke kommer ut eller inn på den prisen man ønsker.

Den andre forskjellen er volatiliteten. Forex markedet er kjent for sin volatilitet, men dette er ingesting i forhold til Bitcoin markedet spesielt eller markedet for kryptovalutaer mer generelt. Det er ikke uvanlig at Bitcoin kan svinge med 20 % i løpet av en dag. Dette innebærer selvfølgelig at det ligger svært store muligheter for trading.

SelskapFordelerUlemper
 • Ingen kurtasjer
 • Trader Bitcoin CDF
 • Sosialt nettverk
 • CDF trading innebærer høy risiko. Din kapital er i fare.
 • Minimum innskudd på $200
 • Ikke anonym bruker
 • Lave kurtasjer
 • Trader eller kjøper Bitcoin
 • Veldig mange Altcoins
 • Du trader Bitcoin direkte
 • Litt komplisert grensesnitt
 • Ikke anonym bruker
 • Stort volum
 • Kjøp Bitcoin
 • Fornuftige kostnader
 • Lav øvre grense for kjøp ved kort
 • Handel med bankoverføring tar tid

Om Kjøp-Bitcoin.no

Kjøp-Bitcoin.no er en side som har til formål å informere om hvordan man kan tjene penger på Bitcoin. Bitcoin, sammen med andre kryptovalutaer, har fått en enorm popularitet i det siste. Samtidig er det vanskelig å få riktig og nøktern informasjon om Bitcoin og hvordan man kan tjene penger på det. 

Litt av utfordringen er at Bitcoin, og andre kryptovalutaer, fortsatt ikke er en del av det etablerte finansielle systemet. En annen utfordring er at Bitcoins popularitet har eksplodert det siste halve året.