Bitcoin som digital valuta

Hva er BitcoinSpørsmålet er satt litt på spissen. Det er vel egentlig ikke noe tvil om at Bitcoin er en digital valuta. Likevel er det slik at man kan spørre seg om hvorfor Bitcoin har noen verdi overhodet. Det er jo tross alt slik at Bitcoin kun eksisterer i en blockchain og set er ikke noen andre verdier bak Bitcoin som tilsier at det er eller gir det en verdi. Fra et investor synspunkt er det også et spørsmål om dette er en boble som vil sprekke. Vi vil i denne artikkelen gå litt gjennom hva Bitcoin er og ikke minst hva man kan forvente av prisutvikling.

Skatteetaten vurderer Bitcoin som et formuesobjekt og ikke en valuta. I denne artikkelen kan du lese mer om Bitcoin og skatt.

Hvorfor har Bitcoin verdi

I utgangspunktet har en valuta kun verdi fordi brukerne oppfatter det slik. Dette er i alle fall slik det har vært siden gullstandarden ble opphevet. Ved ”vanlige” valutaer er det sentralbanken og derfor egentlig staten som ”garanterer” for at valutaen har verdi.

Dette er årsaken til at Bitcoin blir stadig mer populær i økonomier hvor det er kaptitalkontroll og i land som ellers har store problemer.

Bitcoin er en valuta hvor antall ”coins” er begrenset til 21 millioner over tid. Dette tallet ventes å oppnås rundt år 2140, likevel slik at de fleste Bitcoin vil være minet rundt år 2032. Dette skyldes at pengemengden vokser som en geometrisk rekke.

Fordelen med Bitcoin er for det første at pengemengden er begrenset. Dette er en utfordring ved ”vanlige” valutaer. Når en stat trenger penger, trykkes det penger. Men det kan være en rekke andre årsaker til at penger trykkes. I de senere årene har sentralbankene i så å si alle vestlige land trykket en mengde penger (såkalte kvantitative lettelser). Dette er årsaken til de lave rentene og så å si fraværende inflasjonen i vår del av verden de siste 10 år.

En annen fordel er at systemet er bygget opp slik at at man kan foreta en transaksjon direkte mellom to personer uten noen mellommann. Det tar i dag ca 10 minutter å overføre Bitcoin fra en person (lommebok) til en annen person (lommebok). Det helt uten noen bank eller andre mellommenn. Bitcoin er derfor svært egnet for å gjennomføre transaksjoner.

Ulempene med Bitcoin

Hva er så ulempen? Slik det er i dag er det to klare ulemper. Det første er at Bitcoin sin blockchain (altså den bakenforliggende teknologien) i dag gjør at transaksjonskostandene er altfor høye. I dag utgjør transaksjonskostnadene lett 4-6 %, noe som er himmelhøyt over et akseptabelt nivå for en ”valuta” som skal kunne brukes ved enkle transaksjoner. I praksis er det da ingen som benytter Bitcoin slik det var tenkt, men heller investerer i det.

En annen ulempe er at prisen i dag er altfor volatil. I skrivende stund (17. desember) er 1 Bitcoin i ferd med å passere $ 20 000 og det ca 19 dager etter at den passerte $ 10 000. Under slike omstendigheter egner Bitcoin seg rett og slett ikke som betalingsmiddel. Ingen vil betale med en ”200 lapp” som man tror er dobbelt så mye verdt om an halv måned. Man får på mange måter det omvendte problemet man har i økonomier som har hyperinflasjon. Der kjører man trillebåren med penger til butikken så raskt som mulig for å få mest mulig for pengene, her sitter man på pengene i stedet. All sparing blir hyperlønnsomt.

Les mer om hvorfor Bitcoin er så volatil.

Hva skjer med Bitcoin?

Det store spørsmålet er hvordan Bitcoin utvikler seg herfra. Det er selvfølgelig en viss mulighet for at verdien over tid blir borte. Enten fordi brukerne ikke lenger ønsker å bruke Bitcoin (Det oppdages for mange svakheter ved Bitcoin som digital valuta eller en annen kryptovaluta overtar) eller fordi myndighetene setter mye inn på å bli kvitt Bitcoin som digital valuta. (Omfattende reguleringer, forbud, etc) Bitcoins innretning gjør at det kan være vanskelig for myndighetene å kontrollere eller regulere valutaen. Det er gjort en del forsøk for eksempel av Kina og Russland. På den annen side ser man nå at handel med Bitcoin derivater nå tas opp på diverse større børser blant annet i USA.

Hvis man antar at interessen for Bitcoin holder seg er det imidlertid ingenting i veien for at valutaen kan holde seg i pris og og også stige i årene som kommer. De fleste av de problemene det pekes på med Bitcoin (For liten kapasitet, stort strømforbruk) er problemer som fint lar seg løse. Det avgjørende blir derfor bruken.

Vår vurdering er at Bitcoin vil holde seg og også stige i pris i en periode fremover. Dette fordi potensialet er stort og det er fortsatt ikke noen bedre alternativer. Dog tror vi også at andre coins vil stige betydelig mer i pris og over tid utgjøre en større del av markedet for kryptovalutaer. Her kan nevnes Litecoin, Ripple og Etherium som åpenbare investeringsalternativer.

Kategorier: Ukategorisert