Brukes det mye strøm på Bitcoin?

ElektrisitetHer skal vi forsøke å forklare litt om Bitcoin og forbruk av strøm. Til stadighet leser eller hører man at et hovedproblem med Bitcoin er at nettverket bruker så mye strøm. Vi skal i denne artikkelen se litt på om dette stemmer og hva det i så fall betyr.

En vanlig påstand er at at Bitcoin-nettverket bruker omtrent like mye strøm som et land som Danmark for å validere de transaksjoner som skjer i nettverket. Det man kan si med sikkerhet er to ting:

For det første: Det er egentlig ingen som vet hvor mye strøm som brukes. Dette skyldes nettverkets desentraliserte karakter. Det gjøres derfor en del beregninger av hvor hvor mye strøm som brukes til å mine Bitcoin, men disse varierer veldig. Det kan være at nettverket har samme strømforbruk som Danmark, og det kan være at strømforbruket er betraktelig mindre.

For det andre: Det vi vet er at strømforbruket uansett er stort. Stort i absolutte tall og stort i forhold til størrelsen på nettverket.

Hvor mye strøm bruker Bitcoin nettverket?

Som nevnt i forrige avsnitt er det ingen som vet dette eksakt. Det gjøres imidlertid en del beregninger på hvor mye strøm som brukes. En vanlig påstand er at Bitcoin nettverket bruker like mye strøm som Danmark, eller mer presist rundt 32 Terra watt timer. Dette innebærer i så fall at hver transaksjon bruker ca 250 kilo watt timer – eller tilsvarende det et gjennomsnittlig hjem bruker i løpet av en uke.

Hvis man skal forsøke å anslå det reelle forbruket, kan man begynne å se på Bitcoin mining. Vi vet at man nå genererer 75 Bitcoin per time. Ved en pris på $ 10 000 per Bitcoin innebærer dette $ 750 000 per time, eller ca $ 6,5 milliarder per år. Vi vet videre at strøm er en av de desidert største kostnadene ved mining. Hvis vi skal anslå et gjennomsnitt her er 60 % av inntekten et fornuftig tall. Vis vi så ganger dette opp med en gjennomsnittlig pris for strøm ender vi på ca 30 Terra watt timer.

Vær imidlertid oppmerksom på at det er mange feilkilder i et slikt regnestykke.

Hvorfor bruker Bitcoin nettverket mye strøm?

Det er altså enkelt å konstatere at Bitcoin nettverket bruker mye strøm, både i absolutte tall og også forhold til størrelsen på  nettverket. Som vi så i forrige avsnitt bruker det også mye strøm i forhold til alternativene, selv om dette siste nok kommer litt an på hvordan man regner.

Spørsmålet blir da hvorfor det bruker så mye strøm. For å forstå dette må vi se litt på hvordan Bitcoin er oppbygd. Bitcoin er, enkelt forklart, et desentralisert system (blockchain) for å validere transaksjoner.

Dette betyr at strømforbruket øker når Bitcoin øker i pris, og ikke minst i takt med at minere øker datakraften som brukes til å utvinne Bitcoin. Dette siste er viktig. Bitcoin er konstruert slik at en ny blokk løses hvert 10 minutt. Dette uavhengig av hvor mye datakraft som «slippes løs» på nettverket. Det eneste som skjer er at vanskelighetsgraden øker. I prinsippet er det altså ikke nødvendig med så mye datakraft, men det benyttes mye datakraft nettopp fordi belønningen er så stor.

For tiden gis det 12,5 Bitcoin per blokk. Dette tilsvarer ca 12,5 millioner kroner med en Bitcoin pris på 100 000 norske kroner. Dersom man sto for all datakraft i nettverket, ville betalingen per time utgjøre 75 millioner kroner.

Vil strømforbruket til Bitcoin nettverket synke eller øke i årene som kommer?

Svaret på dette spørsmålet kommer som vi har sett foran an på utviklingen i prisen på Bitcoin. Dersom prisen stiger vil også strømforbruket stige. Dersom prisen synker vil strømforbruket synke.

Kategorier: Ukategorisert