Stor bevegelse i kursen på Bitcoin

I løpet av desember 2017 beveget kursen på Bitcoin seg fra $ 10 000 til nær $ 20 000 før den falt ned til ca $ 13 000 ved utgangen av måneden. I løpet av 2017 steg Bitcoin med nær 1300 %. At prisen på en vare (i dette tilfellet Bitcoin) stiger mye i en periode, henger åpenbart sammen med etterspørselen. Dette er i seg selv ikke veldig problematisk forutsatt at oppgangen stopper og prisen stabiliserer seg. Det som er mye mer problematisk er den store volatiliteten – altså at kursen svinger så mye.

Spørsmålet blir hvorfor kursen på Bitcoin beveger seg så mye.

Et uregulert marked

Den viktigste årsaken til at kursen på Bitcoin beveger seg så mye er at markedet er totalt uregulert. Dette har resultert i at Bitcoin selges på ulike handelssteder til ganske forskjellige priser. Dette er ikke unormalt i seg selv og skjer til og med med aksjer som er notert på forskjellige børser. Det «nye» med Bitcoin er at denne digitale valutaen handles på mange store og små handelssteder med veldig forskjellig volum. Det er altså mye å spare på å handle Bitcoin på rett handelssted.

Skal du handle Bitcoin, bruk Coinbase.

Her kan du lese mer om Bitcoin som digital valuta.

Et uregulert marked resulterer altså i forskjellige priser på forskjellige handelssteder, noe som igjen bidrar til volatilitet fordi tradere da kjøper Bitcoin på et handelssted for så å selge Bitcoin på et annet handelssted til høyere pris. En slik praksis bidrar til å forsterke de svingninger som allerede finnes i markedet.

At markedet er uregulert medfører også at de store institusjonelle investorene holder seg unna disse markedene. Markedet for Bitcoin er tross alt er forholdsvis lite i en internasjonal sammenheng. Markedsverdien har nå passert 200 milliarder dollar. Dette er mye penger, men til sammenligning er markedsverdien til Apple på over 800 milliarder dollar. Selskapet antas å ha en kontantbeholdning på over 250 milliarder dollar og kunne derfor teoretisk ha kjøpt all Bitcoin i morgen. Dette er selvfølgelig urealistisk av flere grunner. Poenget her er å vise at Bitcoin markedet er forholdsvis lite og følgelig også forholdsvis enkelt kan manipuleres – og det blir manipulert. Dette medfører store svingninger.

Vil kursen på Bitcoin svinge mindre etterhvert?

Det er ikke noe tvil om at kursen på Bitcoin – dersom Bitcoin skal brukes som et betalingsmiddel – må svinge mindre over tid. Antakelig er vi allerede vitne til dette. I desember 2017 svingte kursen voldsomt, mens valutaen har vært mye mer stabil hittil i 2018. Vi tror at dette skyldes at Bitcoin futures nå er notert på Chicago Børsen, noe som gjør Bitcoin mer tilgjengelig for et betydelig større marked.

For å handle Bitcoin CFD selv, prøv eToro.

Etterhvert som Bitcoin blir mer og mer akseptert vil Bitcoin – eller derivater av Bitcoin – bli notert og handlet på de mer «etablerte» stedene. Da vil også volatiliteten gå ned.

At kursen på Bitcoin vil svinge mindre er vi altså ganske sikre på, men dette er et helt annen spørsmål enn hvilken pris som er riktig for Bitcoin i dag. Prisen på Bitcoin har steget mye, og det kan derfor godt hende at det kommer en korreksjon om ikke alt for lenge.

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *